Jan D. Oker-Blom

Missä linjaukset viipyvät?

Kansalaisilla on oikeus tietää eri komissaariehdokkaiden kannat ja näkemykset ja heidän linjauksensa voidaan saada esille ainoastaan julkisen keskustelun kautta. Avoin keskustelu vastaa parhaiten kansalaisten demokratiavaatimusta. On valitettavaa, etteivät kaikki ehdokkaat ole vielä esitelleet riittävästi linjauksiaan, vaikka hallitus ottaa ensi viikolla kantaa kuka jatkossa tulee edustamaan Suomea Euroopan komissiossa. Esim. eduskunnan suuri valiokunta voisi järjestää televisioidun keskustelun lyhyellä varoitusajalla.

EU:ta on kritisoitu lehmänkaupoista ja nimityksistä, joihin yleisöllä ei ole ollut valvontamahdollisuutta. Siksi Suomen tulee olla hyvänä esimerkkinä ja suorittaa oman nimitysprosessinsa avoimesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, useiden ehdokkaiden nostamista esiin. Tulevaisuudessa Rkp haluaa käytännön olevan ohjeellinen koko unionille.

Astrid Thors totesi jo viikonloppuna, että jos valinta kohdistuu häneen, hän olisi kiinnostunut sisämarkkinoista ja tärkeistä elinkeinokysymyksistä tai kuluttajasuoja-asioista.

Edustus komissiossa on Suomelle niin tärkeä, ettei nimitys saa tapahtua kulisseissa. Pätevyyden, linjausten ja visioiden tulee olla ratkaisevassa asemassa. Vaikka komissaarin on aina työskenteltävä koko EU:n puolesta, on tärkeää että tiedämme hänen pyrkivän rakentamaan sellaista unionia, jossa myös Suomen edut tulevat huomioiduksi.