Jan D. Oker-Blom

Parlamentarikernas ersättningar

Sfp stöder ett system med lika lön för alla parlamentariker. Lönen skall därefter beskattas i hemlandet enligt sedvanliga principer.

Sfp anser dessutom att ersättningar skall betalas mot verkliga rese- eller andra kostnader. Nu får parlamentarikerna ersättningar enligt en tabell. Det enda som talar mot ett system där parlamentarikerna måste redovisa för sina resor är att det skapar byråkrati med kvitton. Ett alternativ kunde därför vara att varje parlamentariker får ett kreditkort som skall användas (endast) till arbetsresor. Räkningarna går direkt till parlamentet och förklaringar kan vid behov krävas. Så fungerar det i de flesta större företag och dylika kort har också våra ministrar, för att nämna ett exempel.