Jan D. Oker-Blom

Sfp överger inte Sibbo

Sfp inte villigt att offra Sibbo!

I olika debatter har det påståtts att sfp skulle vara villigt att ”offra” Sibbo i eventuella regeringsförhandlingar. Sådana påstående är totalt grundlösa, säger sfp:s viceordförande Jan D. Oker-Blom.

– Om Helsingfors planer på att annektera en del av Sibbo kommer upp till behandling i statsrådet är det fråga om en juridisk förvaltningsfråga. Då finns det inte utrymme för politiska tolkningar, säger Oker-Blom.

– En förvaltningsfråga av den här typen kan inte, och får inte behandlas i samband med regeringsförhandlingarna, som skall handla om riktlinjer och politiska mål.

– Det är nu upp till kommande regering att respektera stiftade lagar då en eventuell annekteringsansökan bedöms. Sfp har både på nationell och kommunal nivå försvarat Sibbo och den kommunala självbestämmanderätten, ibland helt utan stöd av andra. Det kommer vi att göra även framöver. Sfp kommer inte att svika Sibbo, säger Oker-Blom.

Rabbe Sandelin
informationssekreterare – tiedotussihteeri
Svenska folkpartiet – Ruotsalainen kansanpuolue
(09) 69307213